L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) té entre els seus objectius l’ordenació i planificació energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les diferents administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea, sent l’Àrea d’Energia de l’institut l’encarregada de la seua execució. Mireu les subvencions que teniu disponibles! Algunes d’elles finalitza el termini de presentació de sol·licituds els pròxims dies. http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=324&Itemid=100456&lang=es