El termini està obert fins el 7 de Juliol de 2017

Podran presentar-se tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l’Estat Espanyol en els que s’hagen executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en els dos últims anys.

Més informació ací