En la Comissió de Treball es van tractar els següents punts:

1.- Presentació del nou Cap de la Secció d’Aigües del Servei de Medi ambient.

2.- Metodologia per a l’estudi de cost efectiu del proveïment d’aigua potable i sanejament municipals: Actuacions realitzades i situació actual.

3.- Organització d’una jornada sobre el Cicle Hidràulic Municipal, prevista per al mes d’abril de 2018 dirigida als representants polítics i tècnics municipals de la província de València, on tractar i presentar, entre uns altres, aspectes tals com a metodologia per als estudis de cost efectiu, pla de la Diputació enfront de la sequera, tecnologies associades al proveïment i sanejament municipals i taula redona sobre gestió pública i gestió privada del cicle hidràulic municipal.

Altres temes que van quedar pendents per a futures reunions de la Comissió de Treball són els següents: estudis sobre tarifes, plecs administratius per a la contractació del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram, dret humà al proveïment, transparència i disseny de cursos sobre el Cicle Hidràulic Municipal dins del Pla de Formació Contínua de la Diputació.

 

 

Assistents a la reunió:

Valentin Mateos, regidor de l’Ajuntament de Silla.

Juan Vicente Armengot, regidor de l’Ajuntament de Cullera.

Irene Ferré, regidora de l’Ajuntament de Godella.

Francesc La Roca, professor Universitat de València.

Mutaz Alajami, tècnic de l’Ajuntament de Aras de los Olmos.

Juanjo Mayans, Cap de la Secció d’Aigües del Servei de Medi ambient.

Joan Aguado, Cap de la Secció de Sostenibilitat del Servei de Medi ambient.

Jose Vicente Ubeda, Tècnic del Servei de Medi ambient.