RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6685.pdf

Web RENHATA: https://renhata.es/es/ciudadania/ayudas-ciudadano-rehabilitacion-eficiencia-energetica