Òrgans

a) L’Assemblea General composta per la totalitat dels socis, actualment 261 socis.

b) La Junta Directiva composta per una presidència, una vicepresidència, una secretaria i un màxim de 8 vocalies.

c) Les Comissions de Treball compostes per representants i tècnics municipals.

A més compten amb el suport de tècnics de la Diputació i poden incorporar les Universitats o altres òrgans públics o privats.