Què és?

La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat és una associació constituïda l’any 2001 amb l´objectiu d´impulsar el compliment dels compromisos d’Aalborg i els posteriors compromisos cap a la sostenibilitat en les comarques valencianes.

Constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per expressar les seves inquietuds, necessitats, experiències i promoure i dur a terme projectes d’interès comú.

La Xarxa té els següents objectius estratègics:

  • Convertir-se en l’impulsor de la sostenibilitat en l’escala local
  • Convertir-se en un entorn de referència de millors pràctiques de sostenibilitat local

Treballem en XARXA

Potenciem y donem difusió a les grans oportunitats que tenen els municipis en materia de sostenibilitat.