Les ajudes estan destinades al finançament d’actuacions encaminades al compliment dels compromisos adquirits pels ajuntaments firmants del Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia. Concretament, a la redacció dels estudis inicials (Inventaris de referència i Plans d’acció pel clima i l’energia sostenible)

Programa del Pacte d’Alcaldies 2017