Una altra comissió està en marxa amb la reunió, com a primera presa de contacte, entre el coordinador de la Comissió de Cicle Integral de l’Aigua, el regidor de l’Ajuntament de Silla Valentín Mateos, el profesional de referència, Francesc La Roca, amb tècnics de la Diputació de València. Les temàtiques sobre les que estan treballant son: el reaprofitament d´aigua no potable, l’eficiència i estalvi en l´ús de l´aigua, la gestió local del cicle de l´aigua, sistemes urbans de drenatge sostenible i la gestió de l’aigua en els espais públics enjardinats.