Amb els seus 329 metres és la major elevació de l’Horta Sud, una talaia que en els dies clars ens regala una visió aèria de l’Albufera i de la línia de costa de tota la província. En les seues entranyes naixen diversos barrancs que atrauen la fauna i refugien interessants espècies de flora. Algunes d’aquestes rambles mantenen cabals permanents que en el passat van ser utilitzats per a regar la fèrtil horta torrentina, una època de la qual perviuen diversos trams d’aqüeductes
islàmics i restes d’azud antics.

Si aneu, recordeu: ELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS són patrimoni de tots i per açò hem de conservar-los i protegir-los.

http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/TORRENT-castellano.pdf