El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat les bases reguladores del programa d’ajudes a la implantació d’infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures). Els vehicles propulsados amb energies alternatives estan cridats a formar part de la mobilitat sostenible en el transport a nivell global, per tant és necessari la creació d’una infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. És per açò que s’estableixen estes noves ajudes per a la recàrrega de vehicles, ja que l’electrificació del transport necessita d’una infraestructura específica de recàrrega d’ús públic que permeta cobrir les necessitats de mobilitat dels usuaris i, així, permetre el desenvolupament del mercat. Coneix si pots optar a estes ajudes en este enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15690.pdf