La Xarxa ofereix des d’ara un nou servei d’alertes amb convocatòries, subvencions i publicacions oficials que es consideren d’interès per als membres de la Xarxa. En el mes que té de vida este servei, s’han llançat tres alertes. L’objectiu és llançar este tipus de missatges directament als socis adherits a la Xarxa mitjançant correus electrònics, com a mínim, una vegada a la setmana. A continuació, marquem la relació d’alertes que s’han creat dins de la web de la Xarxa i que han sigut enviades als representants de la Xarxa.

AJUDES ALS MUNICIPIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES CAP A LA SOSTENIBILITAT http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/RD-616-2017.pdf

AJUDES ALS MUNICIPIS PER A LA REDACCIÓ I REVISIÓ DELS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLPIF)

http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/Ordre-26_2017_Bases-reguladores-concessi%C3%B3-ajudes-Plans-Locals-Prevenci%C3%B3-Incendis-CV.pdf

AJUDES ALS MUNICIPIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES
CAP A LA SOSTENIBILITAT

http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/Bases-y-tercera-convocatoria-EDUSI_21-9-2017.pdf