La Generalitat Valenciana ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que podràs llegir punxant en este enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/30/pdf/2017_12191.pdf

Entre les lleis que s’han modificat, es troben la LA LLEI DE RESIDUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, la LLEI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES, la LLEI d’ARBRES MONUMENTALS i la LA LLEI FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.