La Diputació de València organitza aquestes jornades tècniques d’àmbit comarcal dirigides principalment a càrrecs electes i a tècnics municipals per tal d’informar no només de l’estat actual del Pacte d’Alcaldes en els seus municipis sinó també de difondre coneixements tècnics sobre el vehicle elèctric i els punts de recàrrega, l’autoconsum, sobre eines específiques existents d’estalvi energètic com els programes 50-50 o estalvi en els programes socials de pobresa energètica, involucrant a més a altres institucions públiques com associacions empresarials, d’instal·ladors elèctrics, col·legis professionals, associacions docents, govern autonòmic… conscients que en la lluita contra l’escalfament global cal sumar a tots els actors possibles, de manera que estiguem units en la lluita contra el canvi climàtic.

http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/TRÍPTIC_municipis_sostenibles.pdf