Jornada 18 abril 2018

El subministrament i la gestió de l’aigua són competències municipals que requereixen l’assignació d’una important quantitat de recursos. 
El cost efectiu dels serveis, la forma de gestió i les tecnologies utilitzades són aspectes essencials en el cicle hidràulic en l’àmbit local.  Addicionalment, algunes circumstàncies climàtiques, com els períodes de sequera, afecten notablement a la prestació dels serveis municipals de subministrament d’aigua potable. La Diputació de València té previst un pla d’ajudes per a inversions en actuacions relacionades amb la millora del subministrament i gestió de l’aigua potable en els municipis valencians.  Aquesta jornada va dirigida a càrrecs electes i tècnics d’ajuntaments de les comarques valencianes i abordarà els anteriors aspectes relacionats amb el proveïment i la gestió de l’aigua en l’àmbit municipal.

 

Data: Dimecres 18 d’abril de 2018 
Lloc: Centre Cultural La Beneficència (València),  Saló Alfons el Magnànim.  Horari: 9:00 -13:00.

 

09:00 h: Recepció i lliurament de material.

 

09:30 h: Inauguració de la jornada.

Jorge Rodríguez Gramage, president de la Diputació de València.

Josep Bort Bono, diputat de l’Àrea de Medi Ambient.

 

09:45 h: Pla d’actuacions de la Diputació per a afrontar la sequera en l’àmbit del subministrament de l’aigua potable. 

Salvador Femenía Peiró, Diputat Delegat d’EGEVASA (Diputació de València). 

 

10:05 h: Tecnologies aplicades per a la millora de l’eficiència del cicle integral de l’aigua. 

Sistemes de tele-gestió, de pre-localització de fugides, de sectorització de xarxes i optimització de proveïments. 

Pilar Conejos Fuertes, Enginyera de Camins, Tècnica de Global Omnium. 

 

10:30 h: Pausa-Cafè. 

 

11:00 h: Presentació de la nova estratègia d’EGEVASA en matèria de cicle hidràulic.
Miguel Angel Ferri, Gerent d’EGEVASA. 

 

11:20 h: Estudis del cost efectiu del subministrament i sanejament municipal. 

Enrique Cabrera Marcet, Catedràtic Emèrit de la UPV. ITA (Institut de Tecnologia de l’Aigua). 

 

12:00 h: Taula redona: Models de Gestió del Cicle Hidràulic en els Municipis.
Moderador: Juanjo Mayans Díaz, Cap de Secció d’Aigua i Residus del Servei de Medi ambient de la Diputació de València. 

1.- Enrique Cabrera Marcet, Catedràtic Emèrit de la UPV. ITA (Institut de Tecnologia de l’Aigua). 

2.- Francesc La Roca Cervigón, Doctor en Ciències Econòmiques. Facultat de Economia. Universitat de València. 

3.- Mª del Pilar Moncho Matoses, Regidora de Serveis Interns, Parcs i Jardins i Aigües i Sanejament de l’Ajuntament de Sueca. 

4.- Rafael Darijo Escamilla, Secretari/ Interventor dels Ajuntaments d’Aras dels Olmos (gestió directa) i Serra (gestió indirecta). 

5.-Vicente Fajardo Montañana, Director General Global Omnium. 

 

13:00 h: Clausura.

Fran Quesada Ferre, Secretari Autonòmic de Medi ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana. 

Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta – Diputació de València.

 

http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/PROGRAMA_18-ABRIL-2018.pdf