El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient sotmet al tràmit d’informació pública el Pla Nacional de Qualitat de l’Aire 2017-2019 (Pla Aire II) La data límit per a participar en aquest tràmit és el 6 d’octubre de 2017. La fi última d’aquest Pla és engegar una sèrie de mesures a nivell de l’Administració general d’Estat que afavorisquen la millora de la qualitat de l’aire ambiente a Espanya.

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGCAMAI_2017_Plan_Aire_2017-2019.aspx