Dijous, 28 de setembre de 2017
En el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat l’ordre per la qual s’aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Es tracta de la tercera convocatòria per a la selecció de les citades estratègies.
La dotació econòmica global de la tercera convocatòria és de 353 milions d’euros, dels quals la quantitat destinada a la Comunitat Valenciana és de 29 milions d’euros. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 22 de novembre de 2017.