El BOE ha publicat el Reial Decret 616/2017 de 16 de juny pel qual es convoquen els fons FEDER, destinats a actuacions d’economia baixa en carboni en l’àmbit de les entitats locals, que anirà dirigida a projectes singulars promoguts per municipis la població dels quals siga inferior a 20.000 habitants. Amb esta linea d’ajudes, es facilitarà el desenvolupament de projectes que reduïsquen les emissions de Co2 mitjançant la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica, de mobilitat urbana sostenible i d’ús de fonts d’energia renovables i que contribuïsquen al desenvolupament econòmic local. Vos deixem l’enllaç del Reial Decret 616/2017 de 16 de juny. www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf