Celebració de la tercera edició del curs GESTIÓ DE VESSAMENTS URBANS AMB SISTEMES DE DRENATGE SOSTENIBLE que tindrà lloc els dies 7 i 8 de juny de 2017 a la Universitat Politècnica de València, incloent una visita a tècnica a Benaguasil (municipi pilot a Espanya en matèria de SuDS).

La recent aprovació del Reial Decret de modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 638/2016) estableix l’obligatorietat de l’ocupació de SuDS en noves urbanitzacions, polígons industrials i desenvolupaments urbanístics. L’objectiu d’aquest curs és explicar els Sistemes de Drenatge Sostenible (SUDS) per a la gestió de vessaments urbans i desenvolupar els principals aspectes relatius al seu disseny, normativa i manteniment. Per a això, s’utilitzaran exemples reals d’aquestes infraestructures, ja que el curs està centrat en la seva aplicació pràctica. Després del curs, els participants seran capaços de plantejar estratègies de drenatge urbà que incloguen SuDS.

Descarregar programa | Inscripcions