Participa a la Xarxa

La Xarxa participarà en aquells projectes singulars que resulten com a conseqüència del treball de les diferents comissions i que puguen resultar d’interès per als municipis associats. En el desenvolupament d’aquests projectes es procurarà obtenir finançament europeu.

Adreça

AVD. DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 63
46009, VALÈNCIA

Telèfon

96 388 39 77
Fax: 96 388 30 75

Treballem en Xarxa

Els treballs de comunicació i dinamització tindran els objectius següents:

  • Consolidar la Xarxa com un espai d’intercanvi, de reflexió col·lectiva i de coneixement mutu i continu, de manera que resulte un suport per als agents que treballen per la sostenibilitat local.
  • Promoure la Xarxa com un lloc de trobada, dinàmic i interactiu i, necessàriament, participatiu. De manera que l’experiència i la problemática de cada un dels seus membres siga compartida, amb la finalitat d’aconseguir una sinergia que permeta abordar reptes compromesos amb un equilibri econòmic, social i ambiental.