Notes de premsa

NP Opinió Josep Bort

NP Nova web
18/04/2017

NP Comisions
05/04/2017

NP Post jornada 6 abril
03/04/2017

NP Prèvia jornada 6 abril
03/04/2017

NP Prèvia pacte alcaldies
28/02/2017

NP Assemblea
28/02/2017

NP Prèvia assemblea
23/02/2017