• Plenari

  • Coordinador: Sr. Joaquín F. Arnals Ros, Regidor de l’Ajuntament de Serra

  • Comissió de seguiment

  • Secretaria Tècnica

  • Tècnic/a de referència de la Secretaria Tècnica

  • Tècnics/tècniques de la Diputació de València o de la Generalitat Valenciana

Fòrum

Dins la Comissió de Gestió sostenible de recursos naturals es va a desenvolupar un espai de debat i posada en comú. Baix el nom de Fòrum farem un aula virtual que presentem com a eina de comunicació, seguiment i avaluació de les comissions. D’esta manera pretenem crear un entorn de posada en comú de diversos temes d’interès.

AULA VIRTUAL