• Plenari
  • Coordinadora: Sra. Patricia Folgueras Fuente, Regidora de l’Ajuntament d’Ontinyent

  • Comissió de seguiment
  • Secretaria Tècnica
  • Tècnic/a de referència de la Secretaria Tècnica
  • Tècnics/tècniques de la Diputació de València o de la Generalitat Valenciana

Fòrum

Dins la Comissió d’Economia Verda – Minimització i Gestió de Residus es va a desenvolupar un espai de debat i posada en comú. Baix el nom de Fòrum farem un aula virtual que presentem com a eina de comunicació, seguiment i avaluació de les comissions. D’esta manera pretenem crear un entorn de posada en comú de diversos temes d’interès.

AULA VIRTUAL