• Plenari
  • Coordinador: Sr. Salvador Mestre Zaragozá, Regidor de l’Ajuntament de Silla
  • Comissió de seguiment
  • Secretaria Tècnica
  • Tècnic/a de referència de la Secretaria Tècnica
  • Tècnics/tècniques de la Diputació de València o de la Generalitat Valenciana

Fòrum

Dins la Comissió del Cicle Integral de l’Aigua es va a desenvolupar un espai de debat i posada en comú. Baix el nom de Fòrum farem un aula virtual que presentem com a eina de comunicació, seguiment i avaluació de les comissions. D’esta manera pretenem crear un entorn de posada en comú de diversos temes d’interès.

Aula virtual