Ajudes per a la reforma interior d’habitatges Pla Renhata

 

Objecte

Les bases reguladores tenen per objecte regular la concessió d’ajudes per a actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges.

 

Actuacions subvencionables

S’entendran per actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges, i per tant seran objecte d’ajuda, aquelles actuacions dirigides a:

1. Reforma de les cambres humides (cuines i banys), amb la finalitat d’adequar-los a les condicions actuals d’habitabilitat, incloent, si és necessari, l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

2. Reforma de l’habitatge per a adaptar-la a les necessitats de persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda incloent l’ampliació dels espais de circulació de l’habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminoses si escau.

 

Bases Reguladores