La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha publicat l’ORDRE 26/2017, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/29/pdf/2017_8442.pdf